Winter 2009
Particules

Dirk Koopman: schilderijen/tekeningen
Frederike Doeleman: keramische objecten
De expositie zal worden geopend door Albert Jansen, chemicus.

Het begrip 'particules' ('deeltjes') inspireerde beide kunstenaars bij hun recente werk. Al wat wij waarnemen en denken te zien als een geheel - een landschap, een boom - is opgebouwd uit deeltjes, tot in het oneindig kleine. Al het oneindig grote èn het oneindig kleine gaat ons bevattingsvermogen te boven. Daartussen zitten de deeltjes, die zijn waar te nemen voor wie dat wil. Zo valt een landschappelijk doek uiteen in ontelbare deeltjes in verschillende kleurschakeringen, een caleidoscoop van vorm en kleur. En zo vallen de vruchten en bladeren van de boom, of valt zelfs het blad uiteen in snippers. En draaien we de film terug, dan is daar weer het landschap in al zijn glorie, de bladeren, de vruchten, de boom, de alomtegenwoordige groei.

Dirk Koopman
Frederike Doeleman
Dirk Koopman
Schilderijen
BEKIJK KUNSTENAAR
Frederike Doeleman
Keramiek
BEKIJK KUNSTENAAR