Annette Koek
Bronzen beelden

Door het uitdrukken van kwetsbaarheid en kracht ontstaat in het werk van Annette Koek een bijzonder spanningsveld.
De dynamiek en vitaliteit daarvan zijn gegoten in bronzen sculpturen.
Haar meest recente werk laat een verschuiving zien naar meer verstilling. Hierbij neemt de belevingswereld en natuur een belangrijke plaats in.

Bel of mail eerst om een afspraak te maken wanneer u het werk wilt zien.

meer kunstenaars