Marianne van der Kooij
Bronzen beelden


De beelden van Marianne van der Kooij bezitten ondanks het abstractie-niveau een verhalend karakter. Dat verhalende aspect is één van de meest in het oog springende kenmerken van haar werk. De belevingswereld van Marianne sluit aan bij de uitgangspunten van klassieke beeldhouwkunst. Invloeden van verschillende culturen ontmoeten elkaar en gaan uiteenlopende interacties aan.

meer kunstenaars