Erik Bauknecht
Schilderijen

"Ik houd van voldragen kleur. Grauwe vlakken zijn er niet bij." Het oeuvre van Erik Bauknecht (1929-1993) bestaat uit geschilderde landschappen, portretten, bloemstillevens en naakten. Met uitbundig kleurgebruik 'bezingt' hij zijn onderwerpen in een traditionele figuratieve stijl. "Ik werk net zo lang tot iedere hoek van het schilderij 'meeklinkt'."
Erik Bauknecht werd in het Zwitserse Davos geboren als zoon van de Duits-expressionistische schilder en houtsnijder Philipp Bauknecht. Evenals zijn vader schiep Bauknecht een oeuvre dat overweldigt door kracht en heftig kleurgebruik. De aanblik van de monumentale bergvormen en de rijkdom aan kleuren vormden voor vader en zoon een rijke inspiratiebron.
In 1933 overleed Philipp Bauknecht. Het jaar daarop verhuisde Erik met zijn Nederlandse moeder Ada van Blommenstein en zijn halfbroers naar Baarn. Hier bracht hij zijn jeugd door. Voor zijn opleiding vertrok hij naar Amsterdam. Aan het Instituut voor Kunstnijverheid haalde hij zijn akte voor tekenleraar. Vervolgens studeerde hij in 1956 af aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten.
Bauknecht maakte vele studiereizen naar onder meer Scandinavië, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Joegoslavië en Turkije. Vooral zijn geboortestreek Graubunden, waarnaar hij steeds weer terugkeerde, bleef hem inspireren. Zo zijn er vele schilderijen waarin hij de berglandschappen en de bloemenpracht uit zijn jeugd 'bezingt'. Maar ook het Hollandse landschap vereeuwigde hij. Vooral het Friese landschap, de waddeneilanden en het gebied ten noorden van Amsterdam, nog net onder de rook van de stad.
Hij woonde en werkte in zijn atelier aan de Albert Cuypstraat, ooit het atelier van schilder Mondriaan. Dwars tegen het trendy hoofdstedelijke kunstklimaat in volhardde Bauknecht in zijn naturalistische schilderstijl. Dat hij geloofde in wat hij deed blijkt wel uit de bevlogenheid waarmee hij schilderde. Je zou kunnen zeggen dat hij werd overweldigd door wat hij zag en daar zo onomwonden mogelijk van getuigde. Van idealisering was hij alles behalve wars.
Zijn voorliefde voor voldragen kleur levert beelden op die soms overstelpend zijn. Hij heeft een vlotte schildertrant. Zijn doeken zijn stevig in de verf gezet. De grove penseelstreek getuigt van de passie waarmee hij met zijn onderwerpen aan de slag ging. Ook vergroot zijn manier van schilderen de zeggingskracht van zijn werk. Evenals zijn vader stierf Erik Bauknecht op relatief jonge leeftijd. Hij was 64 jaar toen hij in zijn atelier overleed.

meer kunstenaars