Roland van den Heuvel
Schilderijen

Roland van den Heuvel is een kunstenaar in hart en nieren, wars van stromingen, zich vastbijtend in het blijven ontdekken van en puttend uit zijn eigen bron.
Vanaf 1980 is hij al op zoek naar zijn eigen werkelijkheid die zich voortbeweegt tussen figuratie en abstractie. Hij laat zich daarbij leiden door zijn nieuwsgierigheid, als een avontuur waarvan de afloop nooit helemaal vaststaat. Zijn kunstwerken kenmerken zich door de textuur, de verflagen en het lijnenspel.
Als een graficus krast hij de lijnen in de verf, zorgdragend dat de schilderijen als harmonieuze composities de stilte van vervlogen tijden oproepen en de vitale scheppingskracht van de eeuwigdurende veranderingsprocessen in zich dragen.

meer kunstenaars