Moniek Spaans
Objecten

beeldend kunstenaar – schrijver – fotograaf – zinsbegoochelaar
observator – taalsmurf – woordwellusteling: what’s in a name?

Er bestaat ook een mooi Italiaans woord voor iemand als Moniek, een ideatrice.
Een ideatrice kanaliseert onophoudelijke ideeënstromen en vangt deze in woorden en beelden. Zij maakt nieuwe verbindingen (middels associatie) en legt (dwars)verbanden. Componeren en combineren, uiteenrafelen en tot de juiste verhoudingen komen.

meer kunstenaars