Koen Wessing
Fotografie

Koen Wessing was een van Nederlands beste documentaire fotografen. Al vanaf de jaren zestig en zeventig fotografeerde hij politieke en maatschappelijke gebeurtenissen in Europa, Latijns Amerika. Hij maakte lange reizen door China en Tibet, Afrika. Hij fotografeerde in vluchtelingenkampen in heel de wereld. En steeds leidt zijn speurtocht naar onderliggende machtsverhoudingen tot prachtige, verhelderende foto's, aaneengeregen tot indringende reportages. De wereld van Koen Wessing is een angstaanjagende, zwart-witwereld vol paupers, slachtoffers, vluchtelingen, verworpenen en andere overlevers. Zijn foto's grijpen ons - wat is er met ons gebeurd? - bij de lurven. Hardhandig dwingt de door hem letterlijk opgeroepen werkelijkheid tot een moreel oordeel. Het is onmogelijk het werk van Koen Wessing, in welke foto dan ook, op zijn artistieke waarde te schatten - als universeel geldige uitbeelding van het lot van de mens - zonder de bereidheid zich te verplaatsen in de ander.

meer kunstenaars